1- توليد محصولات با كيفيت عالي و قابل رقابت با محصولات خارجي و بهبود مستمر آن
2- افزايش روز افزون رضايت مندي مشتريان محترم با توليد محصولات متنوع و بهبود مستمر آن
3- كسب نقطه نظرات مشتريان گرامي و تامين كنندگان مواد اوليه بعنوان شركاي فكري در راستاي ارتقاءكيفيت محصولات
4- ايجاد مراكز خدمات پس از فروش در جهت تعامل با مشتريان گرامي به منظور افزايش و حفظ رضايتمندي آنها
5- سعي در اخذ استاندارد ملي ايران و ديگر استانداردهاي بين المللي
6- استفاده از تكنولوژيهاي مدرن و ماشين آلات پيشرفته و اتوماتيك
7- آموزش مستمر مهندسان و كاركنان شركت به منظور افزايش توانمنديهاي علمي و فني
8- بكارگيري تمام امكانات سخت افزاري و نرم افزاري بمنظور كاهش ضايعات و افزايش بهره وري
9- ارتقاء سطح مركز طراحي به منظور توليد محصولات متنوع و كاهش وزن ظروف بدون تغيير در كيفيت آنها