دستور العمل نگهداري ظروف نچسب پارسان


هميشه از شعله اي استفاده نمائيد كه هم اندازه كف ظرف باشد.
هيچگاه ظرف خالي را روي شعله قرار ندهيد.
استفاده از اجسام فلزي موجب آسيب رسيدن به ظرف مي شود.
هرگز مواد غذائي را در ظرف تفلون برش نزنيد.
جهت شستشوي ظرف از اسكاچ زبر و يا پودرهاي پاك كننده استفاده نكنيد.
مواد تفلوني ذاتا" مواد چربي هستند بنابراين تنها يكبار شستن با مايع ظرف شوئي ابر يا اسكاچ مخصوص تفلون و آب گرم كافي است.
هيچگاه ظروف را داخل يكديگر قرار نداده تا از سايندگي ظروف به يكديگر جلوگيري نمائيد . بهتر است آنها را در كيسه هاي محافظ ( همانند نمونه) قرار دهيد.
( جهت حفظ و نگهداري و استفاده صحيح از ظروف پارسان ، وسايل لازم به همراه ظروف مي باشد)